Eskişehir Emre Özel Güvenlik

Her Zaman Güvendesiniz Daha Fazlası

Emre Güvenlik

Sizin için buradayız Daha Fazlası

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

01.İşveren ve işveren temsilciliklerinin can ve mal güvenliğinin sağlanılması ve verilen talimatların uygulanmasını sağlamak.

02.Personelin, maaş ve özlük işlemlerini tam ve zamanında yerine getirmek.

03.Şirketin, vergi ve sgk. borç yükümlülüğünü zamanında yerine getirmek.

04.Personelin kontrol ve denetimlerini bizzat yerinde haftanın ve ayın sair zamanlarında haberli veya habersiz kontrol etmek.

05. Görevlendirilecek personel seçiminde, liyakatli personel seçimini yap-makta hassasiyet içerisinde bulunmak.

06.İşveren yönetici ve temsilcileri ile diyalog içerisinde bulunmak.

07.Hizmetlerin uygulanmasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak.

08.Yapılan İş ve işlemlerin, işveren ve işveren temsilcilikleri ile sürekli paylaşmak ve işbirliği içerisinde bulunmak.

09.Alınan projelerde, risk analizleri ve keşifleri yapmak,

10.Hukuk müşavirliği ve işveren yöneticiliği ile müzakerelerde bulunularak, sözleşme hazırlamak ve hazırlanan sözleşmenin karşılıklı olarak imza altına almak.

11.Projede ihtiyaç duyulan üniforma teçhizat araç ve gereçleri planlamak.

12.Kullanılacak malzeme listesi hazırlamak ve tedarik etmek.

14.Uygun görülen personelden evrak listesi istemek ve kıyafet teminini sağlamak.


15.Görevlendirilecek personele temel güvenlik eğitimi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.

16.Görevlendirilecek proje hakkında, ilgili personele görev ve sorumluluğu açısından bilgi vermek sureti ile personeli hazır hale getirmek.

17.EMRE Güvenlik, yürürlülükte bulunan, Kanun ve Yönetmelikleri sürekli takip etmek, çağın gerektirdiği şartlarda hizmetlerin uygulanmasını en iyi şekilde yerine getirmek.

İletişim

Bize Ulaşın

Adres Bilgileri

İSTİKLAL MAH. AKINLAR SOK. NO: 29/1 ESKİŞEHİR


Telefon
0.222.2345426
0.222.2311942
Fax: 0.222.2345915

info@eskisehiremreguvenlik.com emreozelguvenlik@gmail.com